Denna moodle är från 9.1.2015 stängd

This moodle is from Jan 9th 2015 closed
Övergångsperioden förlängdes med ett år från juni 2013 - 31.12.2013 till juni 2013 - 31.12.2014.


The end date for the transition period was extended from 31.12.2013 to 31.12.2014.
The new moodle has been in use since june 2013


för ytterligare frågor vänligen kontakta, for further questions please contact:

elarande[at]abo.fi